Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Page. line.
27

4 for Anotattólakdjésuń read Anotattólak djósu : for pitak dnań read tépițakonań.
11 for Ritumaláhi sóbhitań read kitumalabhisobhitań.
13 for pitunnatunnatá read pítunnatunnató,

17 for tripitika read tépitaka. 28 2 for ditthapubbé wasihité read ilitthd puhhé wasihi . 6 for manussésu papujjitwa tadú paddawaghátakan read “manussésupapajjdti tudúpaddowa

ghútalan." 7 for Allápatinan read Allá patinań. 12 for Ahú Upáli thérassa thérasaılılhiviháriko, Dísakó ; Sónzkó tassá dwé sáılılhiwiháriká

read Ahú Upálithérassa théró saildhiwihárikó Dásakó; Sónakó tassa ; dwé thérá

Sónakassamé. 14 for priests read saints. 22 for they supplicated of the great sage to be born among men for the removal of this

calamity read they thus supplicated the great sage“ vouchsafe to be born among

men, for the removal of this calamity." 25 for Chandawo read Chandawajji,

34 for his disciples read the disciples of Sónakó. 29

for nannosi read nanndri. 6 for upasampajja read upasampajji. 14-17 for vehédo read “ wédos.”

34 for pitaka read pitakattaya. 30 7 for wittá read wutta,

9 for Wutthuhantíti read Iuţth dhantíti.
23 for irtús read utús.
33 for Lord! why art thou silent ? read Lord! why wast thou silent ?
2 for Jánámiti read "Janámili."
5 for niggannihi read nigganhi.
8 for tiwéild lallhi read tiwé dodadhi.
11 for théró read théré,
12 for klijahitwá read kuijhitwá.

30 for triwéhedo read tiwédo."
32 4 for nirujjhussati read nirujjhissati,

6 for kónamamantóti read konámamantóli.

10 for upasampailáyitwa read upasampadayitwa. 14-16 for vehédos, read wédhos.

35 for vipassanan read wipassanan.
33 3 for kilan manté migéran!! é read kilamanté migė rangé.

4 for áran!e read aran! é.
5 for rájjan read rajjnń.
7 for Aholi tamhi read Ahátitamhi.
10 for wijantamandsawań rcail wijnyantamandsawań.
12 for uppamilwá read uppatitwá.
17 for the théro Moggali read the théro son of Moggali.

[ocr errors]
[ocr errors]

Page. line.

34 13 for sabbá ráma read sabbárama. 35 1 for Purabhérin read Puré bhérin.

B for sabbatthá read sahbathá: for nanthadhikápicha read nalth ddhikópich. 36 9 for abhásiuń read abhásiyıń.

il for pubb ajjan read pubbajjá.
13 for Sangumittańcha read Sanghamittancha.

14 for Mihindo read Mahin.lo.
37 4 for wissuta read wissuta : for áchriyá read áchariya.

8 for kunta read kanta for kappáyi read kappayi.
18 for Dhammapati read Dhammapáláti.

27 for with a young female kuntikinnaryá read with the lovely female kinnari. 38 2 for naladıldhań read nalaılılhań.

3 for dykkhayantikań read ayukkhayantanań.
11 for Kunti read Kanti.
12 for pawattayuń read pawattayuń : for kásdyam read kdsdwam.-

34 for kuntikinnaryá read lovely kinnari.
39 3 for Tussópasamané read Tassópasamanań.

5 for patiséıthanań read patisédhanań.
9 for rájasasanań read rájasásanań.
10 for nakaroma read nakaróma : for mulhamánasan read múlamanasan,
12 for ásanuńhi read ásanamhi.

33 for embicile read imbecile.
40 3 for ubhinnanchátu read ubhinnancháti.

4 for mahárajá read mahárdjá.
5 for rathésaha read rath ésabhó.

13 for anésuń roijá read anésuń; rájá. 41 7 for manussácha real manussańcha.

for thailang éhí read tadadılhihi : for mahi read mahin.
10 for Patichcha hammań read Pațichchakammań: for chétannuń read chetanań.

18 for Ratiwaddhane read Ratiwaddhano. 42 1 for paklasitudna read pakkósitwana,

2 for wiyaharinsu read wiyakarinsu.
5 for tutthamáno read tutthamanó.
21 for is read was : for vibhajja read wibhajjo.

31 for Yasso read Yaso.
43 9 for Ekánini read Ekániní,

10 for satthambhiddhawi read satthamabhiddhawi.
2 for dropiydsutan read arópiydsutan.
9 for matalassa read mátulassa.

10 for sárthand read sálhanó.
18, 19 for They partook of the nature of the lion in the forniation of their hands and feet read

Ile partook of the nature of the lion, in the formation of his hands and feet. 45 2 for puttások éna read puttasókéna.

[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

Page. line.
45 7 for tatiyi read tatiy é.

9 for wijjhintuń read wijjhituń.
ul for Tathásiy dwa read Tathási y dwa.

12 for at dyasapurań read adáya sapurań.

40 2 for sampatichchhitwa read sampațichchhitwa.

3 for Nangarań read Nagarań.

8 for Kujjho read Kuddho.

9 for Kujjho read Kuddho,

14 for sahasénatthahito read sahasénettha bhito.

47 10 for wattamuttó read wuttamattó.

11 for apéchcha read upechcha,

27 for Uppulwanno read Uppalawanno.

6 for bhakkétuń read bhakkhétuń.

12 for Yadkkhin read Yakkhiń,

14 for sami read sámi.

49 1 for wuttemattáwa read wuttamattéwa.

4 for wasań read wayan.

10 for dátukamá read dátukdmu : for kahámítí read kahdmiti "

50 1 for adissa mané read adissamáné : for kathammár émi read kathammárémi.

3 for suddanté read saddań : for sańņápaténéwa read sanndpathénéwa.

3 for ganhatibruwi read ganhatibrawi: for wilayantési read wilayanési.

4 forrajápilandhassá read rdjá pilandhassa.

7 for Tambapannattha paņniyo read Tambawannatthapánayo.

9 for tassattrajánattá read tassatrajá nattá.

10 for Sihalantuná read Sihalantu ,

13 for dwijdwasam read dwijáwásam : for gama- read g ama.

16 for On that signal fall to with blows, read Guided by the direction of that signal, deal

out thy blows.

24 for “ Tambapanniyo" read Tambawannapánayo.

1 for natthitaya read natthitaya.

2 for kumarass abhiséchané read kumdrass ábhiséchané.

3 for Pandowań read Pandawuń; for pábhatamcha tań read pabhathamdbhatań.

5 for Pandhawo read Pandawo.

6 for unasatta read únasatta : for dhítarancha read dhitarécha.

3 for tanak áraná read tawak áraná.

4 for tamañņattra read tamañņattra.

5 for gátá read gatá: for yattramanussanan read yattrámanussánan.

6 for bahiré read bdhiré : for diswd wasáhasopagá read disw dwa sahasopagé.

7 read this line thus "Pundpinópanokásamésayantidhamágatát"-atikótuhalé yakkhé, yakkhó


"

sáhasékó pana.

8 for wiyalantayi read wilayannayı.

12 for Puttadhit áhi waddhitwá read Puttadhit ábhiwaddhitwá.

33 for Sumanta mountain read Sumanakúto ( Adam's peak).

53 4 for Tháná tádá amachchánań adási, read Dhanándidá amachchánań; adási.

151111111

[ocr errors]
[ocr errors]

Page. line.
53 10 for nasséyitha read nasséyótha : for rajjahétuń read rajjahétu,

12 for pikkhantá read pekkhantá.

19 for offices read riches. 54 4 for tatá read tát á. For the 5th verse read Lankań nékagunań katań, mama bhdtussa santakań; tassachchayécha

tath éwa rajjań kárétu sóbhanań." 6 for rajja kumárako gamissamiti read rajakumáró gamissámíti" 20, 21, 22 Read My children, I am advanced in years; repair one of you to Lanká the realm

of my brother, which possesses every (natural) advantage : on his demise

rule there over that splendid kingdom." 26 after Gómagámakatittha a bracket.

27 for Mahakundura river read the great Kanduro river. 55 1 for addya sakań read ádáya sakań.

2 for anndyadéséna read annúpadéséna.
5 for dropiya read áropiya.
6 for Gangayakhipi read Gangaya khipi : for "ganhantupahu read “ganhantu pahu,
7 for pabbajiták árań read pabbajitkárá.
9 for amachché read amachchá : for samappyi read samappayuń,
10 for manórathan read manórathá.
11 for sahágata read sahágatá.
15 for Widudhabhassa read Widudhabho.
26 for Gónagamaka read Gónagámakatittha.
3 for ékathúnike read ékathúniké,
5 for sáyató read yató.
13 for mantras " read “ mantos.”
25 for Baddakachcháná read Bhaddakachcháná.

6 for Chitta read Chittá.
10 formatuaróchayi read mátu dróchayi.
11 for drochayi read áróchayi.
12 for Róhana raed Róhano.

6 for rdjá puttá read rájaputtá: for ubhapana read ubhópana.
7 for katwa namakaran read katwanamakaruń.
1 for Ummádachittayanta read Ummddachittaydnattá.
9 for wanchitań ļéwachóhi read wanchitańņé wachéhi.

14 for Doramadala read Dwáramandalako.
15, 17 for Tumbakandura read the Tumbaro mountain stream.

2 for kumarań read kumdran, 4 for néhé road néhi. 5 for rési so; tanwachasosutwá read nési tań wachan sutwá. 10 for wydka é read wy dkaté. 11 for karayissasi read kárayissasi. 13 for táta ti read tátáti. 30 for véhédos read wédos.

66

[ocr errors]

vili

[ocr errors]

Page. line.
61 5 for Harikanda read Girikanda.

6 for Harikandu read Girikanda.
9 for árochésuń read áróchésuń,
10 for “saparisó kattha yasiti ? read saparisó," kattha y dsítí ?"

11 for bhatténdyache read bhatten dy achi.
- 22, 23 for Harikunda and Harikundasiwo, read Girikando and Girikandasiwo.

25 for karissa read karissan. - 30,31 for He inquired of her, "where art thou going, together with thy retinue?" read attended

by his retinue, he inquired, “ where art thou going?"
62 2 for bhojápayité read bhójá payi : for patiwansowa read patiwansowa.

3 for pungagunupetá read punagunú pétá.
6 for bhátará read bhataró.

13 for orantutó'' read óruń trató" for bhátaré read bhátaró. 63

2 for tésanrajjamapp ési read tésań raijamappési,
3 for tathó patissa gamamhi read tathópatissagdmamhi.
9 for tulapantincha read tálapattancha.
10 fir ámárayi read ámárasi.
12 for wassini read wassáni.
30 for Kachchháka read Kachchhaka.
3 for chamupatiń read chamúpatin.
4 for rdjaprik/ hárań reail rujuparikkhdran.
4 for jatassár é read játassaré.
5 for abis ékań read abhisékan.
6 for poróhita reid puróhita.
7 for upał árunta read upálaralta : for jetthantań read jetphan tan.
10 for Girikunda lesuntassev i read Girikondadésań tasséwa.
12 for Chittarájantan read Chittarájuń tań.
13 for dasinań rzadvasin tan : for hatań!úniwésayi read katańņú niwésayi.
25 for “prohito" read puróhito."
33 for the territory Girikandaka read the prince Girikando.
39 for know read knew.
3 fur rattikhilılá read rattikhiddd.
6 for puraso:lhakė rrall purasódhaké: for dwésat dni read duwésatáni.
32 for Pusána read Pásáno.
37 for Pasandhika read Pasandhika.

2 for wiyathipdlapuratthimé read wiyadhapdlipurathimé.
4 for wattaméwachu read wattaméwacha.
8 for (hardni prtittań read haranipatittan.
12 for wanúyanan read wanúyyanan.

19 for hospital read college.
68 I for uyiyánatthdna read uyyánaţthána.

3 für dasá hésuń read dasáhésuń.
O for tatá, suwannawanna read latá súrannawanná.

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »