Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

29 for

22 8-9 for 24 for

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

17 for 18 for

[ocr errors]

19 for 20 to 24.

[ocr errors]

Kassapo read Kassapiya.

"There were twelve théra schisms," read "There were twelve schisms, including the Théra schism, (which was suppressed at the first convocation, in the first year of the first century.")

"formerly noticed" read "named hereafter."

The passage contained in these lines to be corrected as follows. "Thus in the second century (after the death of Buddho) there arose † seventeen schisms; the rest of the schisms among the preceptors were engendered subsequently thereto. These were the six secessions which took place in Jambudípo (during the second century); the Hémawatá, the Rajagiriya, and the Siddhattiká, as well as (that of) the Pubbaséliya and Aparaséliya priesthood, and the Wádariya. The Dhammaruchiyá and Sagaliya schisms took place in Lanká (in the fifth and eighth centuries after Buddho's death).

Chánako read Chánakko.

méga read miga.

Himawanto read Himawanto.

25 for malakan read ámalakan.

29 for Chadanta read Chhadanta.

34 for muppalan read uppalan.

5 for mabimú read matimá.
6 for pásaddhiké read pásánḍiké.
santań read yantań.

7 for

11 for

Sumánassa read Sumanassa.

18 for Dharmásókó read Dhammasóko.

34 for western read eastern.

1 for upatthási read upatṭhási.

4 for gámagami read gámagámi.

5 for pabbi wasanniwáséna read pubbéwa sanniwdséna: for ajáyathá read ajdyatha.

6 for

chikkináti read wikkináti.

[blocks in formation]

* These alterations have been made on a more careful examination of the explanation continued in the Tíká.

+ Exclusive of the first schism, which was suppressed in the first century.

Page. line.

27

4 for Anótattodakdjésuń read Anótattódakdjésu: for té pitak dnań read tépiṭakánań.
11 for kétumáláhi sóbhitań read kétumálábhisób hitań.

13 for

pituńnatuńnatá read pitunnatunnató.

17 for

tripitika read tépitaka.

[blocks in formation]

6 for

7 for 12 for

manussésu papujjitwá tadúpaddawaghátakan read “manussésupapajjáti tudúpaddowaghátakan,"

Adápațiṇan read Adá patinań.

Ahú Upáli therassa thérasaddhiwiháriko, Dásakó; Sónakó tassá dwé té sáddhiwiháriká read Ahú Upálithérassa théró saddhiwihárikó Dásakó; Sónakó tassa; dwé thérá Sónakassamé.

14 for priests read saints.

22 for they supplicated of the great sage to be born among men for the removal of this calamity read they thus supplicated the great sage "vouchsafe to be born among men, for the removal of this calamity."

25 for

Chandawo read Chandawajji,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small]
[blocks in formation]

40

[merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors]

11 for

39 3 for Tassopasamané read Tassópasamanań.

5 for patisédhańań read paṭisédhanań.

9 for rájasasanań read rájasásąnań.

10 for nakaroma read nakaróma: for mulhamánasań read múlamánasań,

12 for ásanuńhi read ásanamhi.

33 for embicile read imbecile.

for

4 for maharajá read mahárájá.
rathésaha read rathésabhó.

5 for

45

pubbajjań read pubbajjá.

13 for Sangamittancha read Sanghamittancha.

14 for Mahindo read Mahindo.

sabbá ráma read sabbárama.
Purabhérin read Puré bhériń.

sabbatthá read sabbathd: for nanthádhikápicha read natth ddhikápicha.
abhásiuń read abhásiyuń.

4 for

wissuta read wissutá: for áchriyá read áchariyá.

8

for kunta read kanta for kappayi read kappayi.

18 for Dhammapati read Dhammapáláti.

27 for with a young female kuntikinnaryá read with the lovely female kinnari.

2 for naladdáhań read naladdhań.

3 for dykkhayantikan read ayukkhayantanań.

11 for Kunti read Kanti.

12 for pawáttayuń read pawattayuń: for kásáyam read kásáwam.—

34 for kuntikinnaryá read lovely kinnari.

13 for
7 for

8 for

10 for
18 for

42 1 for pakkasitwána read pakkósitwána.

2 for wiyaharinsu read wiyákarinsu.

5 for tutthamáno read tuṭṭhamanó.

21 for is read was: for vibhajja read wibhajjo.

ubhinnanchátu read ubhinnancháti.

anésuń rájá read anésuń ; rájá.
manussácha read manussańcha.

thadangéhi read tadaddhéhi: for mahi read mahin.

Patichcha kammań read Pațichchakammań: for chétańnań read chétanań.
Ratiwaddhane read Ratiwaddhano.

31 for Yasso read Yaso.

9 for

Ekánini read Ekániní,

10 for satthambhiddhawi read satthamabhiddhawi.

2 for dropiyásutań read arópiyásutań.

9 for

matalassa read mátulassa.
sádhand read sádhanó.

10 for

18, 19 for

They partook of the nature of the lion in the formation of their hands and feet read
He partook of the nature of the lion, in the formation of his hands and feet.

2 for puttásókéna read puttasókéna.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

7 for

9

for

11

for

Page. line.

53

54

[ocr errors]
[merged small][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small]

6 for rajja kumárako gamissamiti read rájakumáró “ gamissámíti”

- 20, 21, 22 Read “

10 for 12 for 19 for

4 for

tatá read tát d.

For the 5th verse read “ Lankań nékagunań katań, mama bhátussa santakań; tassachchayécha

tathéwa rajjań kárétu sóbhanań."

nasséyitha read nasséyótha: for rajjahétuń read rajjahétu.
pikkhant á read pekkhantá.

offices read riches.

My children, I am advanced in years; repair one of you to Lanká the realm of my brother, which possesses every (natural) advantage: on his demise rule there over that splendid kingdom.”

26 after Gómagámakatittha a bracket.

27 for Mahakundura river read the great Kanduro river.

ádáya sakań read ádáya só sakań.

1 for
2 for anndpadéséna read anṇúpadéséna.

5 for

dropiyd read árópiya.

6 for Gangáyakhipi read Gangáya khipi: for "ganhantupahu read "ganhantu pahu,
pabbajiták árań read pabbajitákárá.

7 for

9 for amachché read amachchá: for samappyi read samappayuń.

10 for

manórathań read manórathd.

11 for sahágata read sahágatá.

26 for

3 for

5 for

13 for

15 for Widudhabhassa read Widudhabho.
Gónagamaka read Gónagámakatittha.
ékathunike read ékathúniké.
sayató read sá yató.
"mantras" read "mantos."
Baddakachcháná read Bhaddakachcháná.
Chitta read Chitta.
mátuaróchayi read mátu dróchayi.
drochayi read áróchayi
Róhana raed Róhano.

25 for
6 for
10 for

11 for

12 for
6 for
for

7

9 for

1 for Ummádachittayanta read Ummádachittay ánattá.
wanchitań néwachóhi read wanchitańṛé wachéhi.
Doramadala read Dwáramandalako.

14 for

rájá puttá read rájaputtá: for ubhapana read ubhópana.
katwá namakarań read katwánamakaruń.

vii

15, 17 for 2 for 4 for 5 for

nési so; tańwachasosutwá read nési só tań wachań sutwá. 10 for wyákaé read wydkaté.

11 for karayissasi read kárayissasi.

13 for

táta ti read tátáti.

30 for véhédos read wédos.

Tumbakandura read the Tumbaro mountain stream.
kumarań read kumáran,
néhé read néhi.

« PreviousContinue »