Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

For the 5th verse read “Lankań nékagunań katań, mama bhátussa santakań; tassachchayécha

tathewa rajj in kárétu sóbhanań.”

6 for rajja kumárako gamissamiti read rajakumáró “gamissámíti"

20, 21, 22 Read "My children, I am advanced in years; repair one of you to Lanká the realm of my brother, which possesses every (natural) advantage: on his demise. rule there over that splendid kingdom."

[blocks in formation]
[ocr errors][subsumed]
[blocks in formation]

6 for Gangáyakhipi read Gangaya khipi: for "ganhantupahu read "ganhantu pahu,

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

"saparisó kattha yásítí ? read saparisó, "kattha yásítí ?”
bhatténdyache read bhattén áy áchi.

Harikunda and Harikundasiwo, read Girikando and Girikandasiwo.
karissa read karissan.

He inquired of her, "where art thou going, together with thy retinue ?" read attended
by his retinue, he inquired, "where art thou going?"

bhójápayité read bhójápayi té: for patiwansówa read pațiwansówa.
punnagunupetá read punṇagunúpétá.

bhátará read bhátaró.

orantutó” read órań tató" for bhátaré read bhátaró.

2 for tésańrajjamappési read tésań rajjamappési,
tathó patissa gámamhi read tathópatissagámamhi.

3 for

9 for tálapańtincha read tálapattancha.

10 for ámárayi read ámárasi.

12 for wassani read wassáni.

30 for

Kachchháka read Kachchhaka.

3 for chamupatiń read chamúpatiń.

4 for rájaprikkhárań read rájaparikkharan.

4 for

5 for

játassáré read játassaré.

abisékań read abhisékań.

6 for

poróhita read purohita.

7 for upakáranta read upákarattá: for jeṭṭhantań read jeṭṭhań tań.

10 for Girikanḍadesantasseva read Girikanḍadésań tasséwa.

12 for Chittarajańtań read Chittarajań tań.

18 for dasinań read dasiń tan: for katańṇúniwésayi read katańņú niwésayi.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

67

68

6 for purasodhaké read purasódhaké: for dwésatáni read duwésatáni.

[blocks in formation]

Page. line.

68

811

11 for tanhi read tahin: for sajivúwiya dissari read sajiwawiya dissari.
wétthaka read wéthaká.

12 for

40 for

69 1 for

maalaka read malaká: for anguliwelakhá read anguliwéthaká.
punna wijamhitań read puńnawijambhitań.

2 for muttátátácha read muttá, tá tácha.

70

71

72

7 for

pariwárité read pariwáritó.

8 for sankhańha read sankhancha.

12 for tassá machchassa read Tassámachchassa.

13 for wasagharánicha read wásagharánicha.

34 for purohitto read purohitó.

35 for setthitto read settho.

1 for harichandadań read harichandanań.

2 for punjaniń read punchaniń: for anjanacha read anjanańcha.

7 for

désésí read désésiń.

13 for sámibhattetó read sámibhattinó.

18 for

the clay of aruná read the medicinal aruna clay. 34 for Tamalettiya read Támalitti.

1 for sámihiterata read sámihité ratá: for Lankahita sukhé read Lankdhitasukht.

2 for wachanó read wachanópi : for patarittapíti read pawitatapíti.

12 for Itthiyawuttiyań read Ittiyawuttiyań.

30 for Máháratta read Maharattha.

2 for khépatidáruno read khipati dáruno.

5 for

Phalanti sanayó read Phalantisaniyó.

6 for ginsápenti read bhinsdpenti.

8 for bhaweyyaman read bháwiyya mań.

9 for khipdyasi read khipéyási : for mamopari read mamópari.

10 for tawésassa read tawéwassa.

Madánikódhań read Mádáni kódhań.

14 for

[blocks in formation]

ix

I

74

9 for sańṇattamanamataggań read sańṇuttanawatuggań.

12 for Gantwú parántakań read Gantwáparantakań.

29 for déwadutta read déwadúta.

33 for "anómatugga" discourse (of Buddho) read the "anawataggan" section of Buddho's discourses.

1 for sahassáń read sahasání : for dhammámatá mapayisi read dhammámatamap dy dsi.

3 for Mahadhammakkhito read Mahddhammarakkito.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

24 for Málikádévo read Múlakádéwo; for Dhandábinnasso re ad Dhandhabinnasso.

[blocks in formation]

read bhawéyako.

[blocks in formation]
[ocr errors]

8 for Jinasásakaddhanan read Jinassa kaddhanan : after tahin add tahiń again: for bhawiyako,

4 for ataján read atrajań: for jalabhińṇań read chhalabińṇań.

5 for sanghań read sangahań: for Dakkhinagiriń read Dakkhindgiriń; for tattha read tattha.

12 for "kálaṇnd" read kálanṇú: for saánattań read samánattań.

for bahussawań read mahussawań.

32 for

the noble (twin) princes Ujjénio and Mahindo, read the noble Ujjénian prince Mahindo.

[blocks in formation]

4 for

bháginidhítu read bhaginidhítu: for Bhanḍakandma kó read Bhanḍakan ámakó.

[blocks in formation]
[ocr errors]

7 for wihára read wihárá,

9 for sadisohatahétu read sadísóhitahétu.

18 for Magindo read Mahindo.

12 for

23 for

[blocks in formation]

19 for

[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]

saddińti read saddhinti.

the théro came in sight of the monarch; but he (the metamorphosed déwo) vanished,

read the théro being perceived by the monarch, he himself (the metamorphosed déwo) vanished.

"irsi" read "isi."

disaká ranné read idisakáranné.

Natitácha aṇátécha read Nátí técha anná técha.

replied read solved.

2 for sayanéha read sáyanhé.

5 for sató read satí: for sayanó read sásanó.

6 for wasatambhákasantiké read wasatamh ákasantiké.

21 for the "agata" sanctification read the state of sanctification.

10 for Nárógáma read Náróháma.

18 for Sondipasse read Sondipasso.

34 for (Thuparamo) read (Pathamachétiyan).

3 for uchchhásané read uchchásané.

8 for dsanapaṛṇatti read ásanapannattiń: for pathawi read paṭhawi.

11 for wasanti read wasantiń,

1 for sachchasannattaméwacha read sachchasannuttaméwacha.

2 for Bhiyo read Hiyo: for théradassanmichchanná read théradassanamichchant á.

4 for hatthito read hatthino: for sadhetuń read sddhétun,

[blocks in formation]
« PreviousContinue »