Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Ekúnasta read Ekúnasata: for karitá read káritá: for kótíhi read kóṭihi.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

10 for aggakhayikáchhatakó read aggakháyikachh átaké.

11 for piddhakań read piṇḍakó.

12 for parajjhitwá read parájitwa; for ágátassa read ágatassa.

37 for sown read sour.

1 for

5 for

6

for

7 for

áhá read áha.

rajjan mahańimań read rajjamahań imań.

waddhiyó read -watthiyo.

télullo- read télulló

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

10 for sattań tań read sattannań·

12 for chittampasd detwá read chittampasádetwa.

23 for Máliyadéwo read Maliyadéwo.

1 for imé read mé.

4 for sanwaṭṭhań read yanwaṭṭhań.

7 for rájánam té patheṭṭhitá read rájánań té rathé thitá.

11 for kankhawinódanań read kankhd winódanań.

12 for jana. read jáná.

13 for puppa read puppha.

3 for wasanté read wasaté.

5 for khanayewa Tusita read khananyéwa Tusitd: for niwatlitwa read nibbattitwa.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Page. line.

201

12 for anûdaróna.jánínsu read anddaró na jáninsu: for paribhasayi read parihápayi 13 for

tinisahassáni read tinisata sahassáni.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

chumbatan read chumbaṭań.

12 for pujd read púrá

5 after Siwili add tan,

for ganjuń read ganchhun.

8 for wacháraké read wich áraké.

11 for Chandamukhasiwamandayitwá read Chandamukhasiwań maṇḍayitwa.

12 for sabba- read sabbań.

13 for

36 for

[blocks in formation]

sakhitó read sakhinó: for dáraké thitó read cháraké tithé.

"This is the infant who stood in the relation of child of thy patron; read “This is thy patron's child;-thy lord being incarcerated.

Bhakkharahobbamhi read Hakkharasobbamhi.

kammá nikátawé read kammáni kátawé.

thest read :pési.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

for

akásécha read akásé.

góra- read hórd

gild read gilána: for manujádipá read manujádipa.

18 for commencing from Kapullapúra read according to the pancake simile *

291

2 for

khilamhi read khilamhi.

[blocks in formation]

228

5 for

9 for

pújiń read -pújań; for kátetwá read káretwá: for ghócha read sócha,
ratthabé datthań read ratṭhabhédattań.

11 for Suhadéwiya- read Suhadówiya: for mahindi read mabhindi: for tatthan read natthań

12 for puha- read púga

for najjetwa read tajjetwa.

* For an explanation of this simile, vide the usurpation of Chandagutto, in the Introduction.

« PreviousContinue »