Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

XVII

120

36 for Issarasámanako and Pattama read Issarasamanako and Pathamo.

1 for Káchharagámaké read Kácharaggámaké.

7 for tahiwasi read tahiń wasi.

8 for tataya read taya.

13 for Kachharagamo read Kacharaggamo.

14 for These bearing four fruits two each, (produced) thirty bo-plants, read These bearing

four fruits each (produced) thirty two bo-plants.

18 the words "of five hundred virgins and five hundred women of the place" to be enclosed in a parenthesis.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small]

124

-

attanó tattha read attanónattha.

3 for pabbawajjúsi taṭṭháné read pabbajjawasitaṭṭháné.

10 for Hatthalhakawhayan read Hatthálhakawhayań: after passayé add dwe mé.

13 for parikkharamuttaman pawáraṇaya read saparikkháramuttaman pawaran dya.

14 for Nangadipé read Nágadipé

30 for Patamo read Pathamo.

3 for wijito read wijité: for chattálisan read chattálisań.

10 for sówantadóniyá theradóhańkhipάpetwa read sowaṇṇadóniya theradehań "kipdpetwa.

11 for gahayitwa and kilakań read gahdyitwa and kilitań.

125 3 for gatéhicha read gaṭéhicha.

10 for yojanantayé read yójanattayé.

22 for round the great Thupo read round the (site of the destined) Maháthúpo.

123 5 for thérditth ddayópicha read théráritthd layópicha.

127

[ocr errors]

S for puthawipati read puthuwipati.

9 for satthiwassánusádhukan read saṭṭhiwassani sadhukań,

Page. line.

127 20 for (also wiháros) at the Wanguttaro mountain; at the mountain called Páchíno; and at the Rahérako mountain; in like manner at Kolambo the Kálakó wihari read at

the Wanguttaro mountain the Páchínawiháro; and in like manner at the Rahérako mountain, the Kólambálako wiharó.

[blocks in formation]

Sódariyanań read Sódariyánań.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

9 for widátiya read widdliya.

10 for gunasaratań read gunasáratań,

11 for pawáriyá read pawáriya,

16 for

of the illustrious "Uju" tribe read, descended from an illustrious race.

3 for átapekhipi read átapé khipi.

[blocks in formation]

8 for Baliggahi read Baliggdhi: for Tadáppabhúti read Taddppabhuti.

9 for punnand hésuń read punṇánáhésuń: for khuddaká watakánipi read khuddakdwáṭakánipi. 10 for pidisi read pídisi: for iddhi read iddhiń.

11 for suddhadiṭṭhisamánokathamidabhimanussó read suddadiṭṭhisamánó kathamihahi manussó : for jahéyyati read jahéyy áti.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

for bhajiniyá suto read bhaginiyá sutó: for kósóhitawattuguiho read kósóhitawattaguihó.

[blocks in formation]
[ocr errors]

34 for Kandalo read Kundalo.

1 for tańbráhmana maddasa read tań bráhmanamaddasa.

4 for Apanagandhamalaya read Apand ghandamáddya.

5 for gati read gatiń.

6 for purisájátiyo read purisájániyo; for sachchhónéyań read saché jánéya : for imańhatthá

read iman hatthé.

7 for damilá sanné wásétuń néwa read damilásanné wásétuńnéwa.

8 for punnawaddhawattháni read punawaddhana watthani,

[blocks in formation]

sakasantikań read sakhisantikań: for waddhána read waḍḍhamána : for rájasunantikań read rájasutantikań.

[blocks in formation]

10 for Girináména read Girinámé: for Nichchelawiṭṭhikė read Niṭṭhulawitthikė.

13 for lunjitwána read lunchhitwána.

24 for this line, substitute In the village Hundarawápi, in the Kulumbari-Kannikáya.

31 for Nichchélawitthiko read Nitthulawitthikó.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3 for sutójátó paṇṇakárapurassára read suté játé pannákárapurassará.

12 for this verse substitute Nakulanugara Kaṛṇikáyań gámé Mahísadóniké Abhayassantimó puttó déwó námási thámawá.

13 for kanjantá read kanjattá.

33 for

35 for

this line substitute In the village Mahísadóniko in the division Nakulanagara-Kanniká (khanjanta) read (khanjatta).

8 for Saddéwédhi read Saddawédhi; for wijjúwédhi read wijjuwédhi.

[blocks in formation]

Gawaṭanámaké read Gawitanámaké: for Pussadéwóti read Phussadéw ti.
Ummádapussadéwóti read Ummádaphussadéwóti.

[blocks in formation]

10 for

144

thale aṭṭhusahań yáte jalėtu usahań pana read thalé aṭṭhusabhań yáti jalétu usabhań pana. 12 for wiharé Wápigámaké read Wihdrawápigámaké.

17 for Passadewo read Phussadéwo: for Gawato read Gawito.

21 for pussadéwo read phussadéwo.

32 for

1 for

2 for

5

Near the Túládháro wiháro in the village Wápigámo read Near the Tuládháro mountain in the village Wihárawápigámo.

arabhi read drabhi.

wapisamápayi read wapiń samapayi.

for -etesan read -étésań: for dasanampi read dasannampi,

7 for punará read punaráhá.

Page. line.

144 10 for Gámanirájaputténa tań read Gámaṇiń rájaputtań tań. suniyá read súniya : for sukhatatthiko read sukhattiko,

[ocr errors]

11 for

23 add

145 6 for

146

147

11 for

1 for

all these persons, protected in the fullest manner by the ruler of the land, were maintained on the establishment of his royal son Gámani.

tayanan read tayá nań: for nańṇatkarakkhiyóhi read nannatharakkhiyohi

puttanań kalahaṭṭhhanan nagachchhissama read puttánań kalahatthanan nagachchhissama. after sabbé; add tań.

jantayanéna read chhanayánéna.

6 for tam upágami read tamupágami.

9 for

mapayinsu read mápayinsu*

10 for najjayó read najjáya.

13 for niyojasi read niyójayi : for tessań read Tissań.

14 for on a low hearse read in a covered hearse.

26 for Chulanganiyapittiya read Chulanganiyapitthí.

30 for Jiwamali read Jawamáli.

I for Tissókará read Tissó kará: for samadhagań read sabhágań.

2 for this verse read Sabhágan khipi Tissócha, sabhágań walawápicha na ichchhi, tassá bházan cha Tissó pattamhi pakkhipi.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

kundhó read kuddho.

awácha read awócha: for mancheti read manchéti : for nekkhamma reað nikkhamma.

godhagattasso read gódhagattassa.

12 for Weyyawachcha kárań read Weyyśwachchakarák árań.

13 for

páwisi sabbé read páwisi. Sabbé.

149

1 for

bráwi read brawi.

[blocks in formation]

12 for The instant (the king) had said read While (the king) was in the act of asking
29 for amicable sentiments read forgiving disposition.

1 for dhátu read dhátuń.

[blocks in formation]

3 for sahagámitó read sahagamino: for dassananhitó read dassananhi no.

5 for Sádhápetwána read Sódhápetwána.

6 for Mahágámé na read Mahágáména.

7 for agammá read dgamma: for ghatetwa read ghatetwa; for tatthá read tattha.

25 for Chatto read Chhatto.

for nangaran read nagarań: for Bhámaṇihícha gamanin read C imanıhicha Gamaran

6 for jalawanṇań wahótuti read Jálawaṇṇańwa hótúti.

7 for ghátitasséka read ghátitasisaká: for pawisuń read parisun.

9 for Wijitana garań read Wijitanagaran.

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »