Page images
PDF
EPUB

Page. line.

68 11 for tanhi read tahiń: for sajiváwiya dissari read sajíwáwiya dissarí.

[blocks in formation]

12 for witṭhaka read wéṭhaká.

40 for maalaka read malaká: for anguliwelakhá read anguliwéthaká.

1 for punna wijamhitań read puńnawijambhitań.

2 for muttátátácha read muttá, tá tácha.

7 for pariwárité read pariwáritó.

8 for sankhańha read sankhańcha.

12 for tassá machchassa read Tassámachchassa.

13 for wasagharánicha read wásagharánicha.
31 for purohitto read purohitó.

35 for setthitto read settho.

1 for harichandadań read harichandanań.

2 for punjaniń read punchanin: for anjanacha read anjanancha.

7 for désésé read désésiń.

13 for sámibhattetó read sámibhattinó.

18 for the clay of aruná read the medicinal aruna clay.

34 for Támalettiya read Támalitti.

1 for sámihiterata read sámihité ratá: for Lankahita sukhé read Lankáhitasukhé.

2 for wachanó read wachanópi: for patarittapiti read pawitatapiti.

12 for Itthiyawuttiyań read Ittiyawuttiyan.

30 for Máháratta read Maharattha.

2 for khépatidáruno read khipati dáruno.

5 for Phalanti sanayó read Phalantisaniyó.

6 for ginsápenti read bhinsápenti.

8 for bhaweyyaman read bháwéyya mań.

for khipdyasi read khipéyási: for mamopari read mamopari.

10 for tawésassa read tawéwassa.

14 for Madánikódhań read Mádáni kódhań.

16 for Araválo read Arawálo.

1 for patipajjisuń read patipajjisuń.

6 for kasáwań pajjitá read hasáwapajjótá.

for sannattamanamataggań read sannuttanawataggań.

12 for Gantwá parántakań read Gantwáparantakan.

29 for déwadutta read déwadúta.

33 for "anómatugga" discourse (of Buddho) read the "anawataggan" section of Buddho's discourses.

74

1 for

sahassáń read sahasání : for dhammámatá mapayisi read dhammámatamap dy dsi.

3 for Mahadhammakkhito read Mahádhammarakkito.

Gantwánań read Gantwána : for kálakáram reað kálakáráma.

5 for

[blocks in formation]

24 for Málikádévo read Múlakádéwo; for Dhandábinnasso read Dhandhabinnasso.

[blocks in formation]

8 for Jinasásakaddhanan read Jinassa kaddhanan: after tahin add tahin again: for bhawiyako,

read bhawéyako.

sanghań read sangahań: for Dakkhinagiriń read Dakkhinagiriń; for tatthá read tattha.

[subsumed][ocr errors]
[blocks in formation]

5 for

[blocks in formation]

32 for the noble (twin) princes Ujjénio and Mahindo, read the noble Ujjénian prince Mahindo.

[blocks in formation]

4 for

6 for

bháginidhítu read bhaginídhitu: for Bhandakanáma kó read Bhanḍakanámakó.
Thattha read Tattha: for upósathó read upósathé,

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]

saddińti read saddhinti.

the théro came in sight of the monarch; but he (the metamorphosed déwo) vanished.

read the thero being perceived by the monarch, he himself (the metamorphosed déwo) vanished.

"irsi" read “isi.”

disaká rańņé read idisakáranné.

[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]

1 for

9 for

Natitácha aḥátécha read Nátí técka anná técha.

[blocks in formation]

4 for

[blocks in formation]

8 for ásanapannatti read ásanapannattin: for pathawi read pathawi.

11 for wasanti read wasantiń,

1 for sachchasannattaméwacha read sachchasannuttaméwacha.

2 for Bhiyo read Hiyo: for theradassanmichchanná read théradassanamichchant á.
hatthito read hatthino: for sadhetuń read sálhétun,

Page. line.

83 8 for sattakappówahappo read Satthukappówakappó

- 25 to 29 for these lines, read Thus, this théro, who had become like unto the divine teacher, and

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

a luminary to the land, by having propounded the doctrines (of Buddho) in Lanká,

in the native language, at two places, on the occasson of the promulgation of that religion, established (the inhabitants) in that faith.

dakkinádwárató read dakkhinaddwárató.

3 for dakkhinadwárá read dakkhinaddwárd: for théré read théró.

5 for sayana hasamayó read sáyanha samayó.

6 after yama add tań.

9

for chhayudakúpétuń read chháyúdakupétań.

for sasan read sayań: for dwara read dwára. 12 for

sadhuni road sádh úni

17 for gates read gate.

22 for Missa read Missako.

4 for kappá appésukówido read kappákappésu howildo.

7 for

Sása pancha read Sá sapancha.

10 for dakkhind read dakkhina.

11 for pubbajissanti read pubhájissati.

[blocks in formation]

ákari read ariki: for toyé read toyé.
kampiti read kampiti.

4 for pupphachutthi read pupphamutthi: for puthawi read puthuwi.

5 for Rdjagého read Rajagehá.

6 for puthawi read puthuwi: for jantághára read jantaghara.

9 for puthawi read puthuwi.

10 for tinnan read tiņṇańnań.

12 for puthawi read puthuwi.

18 for

27 for

under a "picha" tree read under a (muchaló) tree, (where the Lóhamahapava was subsequently built).

“irsi” read “isi.”

6 for namhanikkhamma read tamhá nikkhamma.

7 for hatthatanuruha read hatthatanúruhá.

8 for puppamutthin read pupphamutthin: for puthawi read puthuwi.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2 for thitatthánantháná thánawidú read thitatṭhánań thánathanawidú.

3 for Kakudhawhayá read Kukulhawhaya.

4 for Thuparahan read Thupárahań; for puta read puta.

5 for champakú read champaka; for pújésa read pújési; for phalan read thalan,

6 for phawi read puthumi.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

7 for tańchittamáṇdya read tań chittamańṇáya: for tatthá read tattha,

12 for nisinnó sókamálakó read nisinnósókamálaké.

18 for sanctification of "maggaphalan" read states of probation and sanctification.
36 for Asókó read Asókamálakó.

[blocks in formation]

17 for

2 for

chatutthań read chatutthó.

bliss of maggaphalan read the state of probation and sanctification.

puthawissaro read puthuwissaró: for ańṇáti read ańṇáni : for bahuni read bahúni. désiyási wisópamań read désiyásiwisópamań.

97

12 for

19 for

Gothábayo read Góthábhayo.

98

33 for sanctification of "maggaphalan" read states of probation and sanctification.
1 for "Nd read "Na.

3 for Sambuddhaya read Sambuddhanaya.

5 for puthawissara, read puthuwissara.

7 for nawataggiyan read anawataggiyań.

8 for Maháméghawanáramań read Maháméghawanárámań.

12 for ddiyá read ddiya,

18 for chief of the victors over sin read glorious personage.

29 for "anámataggan” read “anawataggan.”

99

[ocr errors]

811

10)

for Mahapadámo read Mahápadumó.

2 for siman dissáyitwa read sítań dassayitwd.

3 for sonnarajáta read sonnarajata.

4 for pupphaharitań read pupphabharitań: for jattádi read chháttádi.

6 for wélukképaghatéhicha read chelukkhépasatéhicha.

9 for Kumbalawátantań read Kumbhikáwáṭań: for Mahádipań read Mahánípań.

10 for Khuddhamadhúlańcha read Khuddamátulańcha.

11 for kottagó read koṭṭago.

12 for Abhayepalákapásánań read Abhayébalákapásánań.

16 for holding the plough shaft, defined the line of boundary, read holding the plough,

exhibited the furrows.

32 for Kumbolawatan read Kumbhikáwátan (potter's clay pit): and for Mahádípo read

Mahánípo.

34 for Khuddamadula read Khuddamatulo: for Maratta read Marutta.

38 for Abhayapalákapasánán read Abhayébalákapásánan.

2 for Télumpálingó rend Télumapálingo: for Nálachatukkago read Tálachatukkagó.

« PreviousContinue »